Temapaket 1 Kojan – Bok+2 CD+noter+Access

 

Vännerna i Kungaskogen bok med noter och CD-skivor, arbetsmaterial Access till Kungaskogen, nedladdningsmaterial och handledning.

Boken innehåller:  
BOK, SÅNGER och CD-SKIVOR.
I boken finns bilder och sagotext, 12 sånger med vistext och noter med ackordanalyser.
Med boken följer också 2 CD-skivor, 2 timmars speltid,
med 12 inspelade sånger, dialoger (man hör hela sagan med alla djurens röster), och berättelse. Berättare är Börje Ahlstedt. CD skivorna finns också som Appar.

Barnen älskar sagan och den väcker samtal kring hur man ska vara och ger verktyg till konflikthantering. För de som vill ha flera böcker utvöver den bok som ingår i Temapaketet kan den beställas som en produkt.

ACCESS KUNGASKOGEN (Arbetsmaterial och handledning ca 300 sidor) 
Nedladdningsmaterial från Internet.
Detta får du tillgång till att direkt använda: 
En mängd bildmaterial från sagan om Kungaskogen, bilder på Snick
& Snack, Raffe Räv, Älgvis, Hotta, Bitis och Maracca. 
Faktablad om natur och djur, övningsblad med Snick
& Snack och deras vänner, EQ-bilder, födelsedagskort med Snick & Snack, årstidsbilder från Kungaskogen, Tematiskt arbetsschema med lekinlärning.

Access till Kungaskogen ger pedagoger rätt att använda hela sagans bildmaterial inom barngruppen och använda sagan i temaarbete med hänvisningar (läs mer under www.ilka.se/vannerna.

Alltså kan du arbeta legalt med sagans bilder och slippa känna osäkerhet kring upphovsrätt. Med accessen får man möjlighet att arbeta med sagan som lekinlärning och temaarbete. Allt bildmaterial som behövs i temaarbeten kring värdegrunder och natur finns i Access till Kungaskogen. Även språk och vardagsmatte finns med. Pedagoger behöver ingen inläsningstid utan kan använda materialet direkt. Access till Kungaskogen är ett brett nedladdningsbart användningsmaterial med handledning. Naturligtvis finns många tips och idéer med. Access till Kungaskogen räcker ett helt läsår och förlängs just nu för endast 295 kr ytterligare 1 år kopplat till en rad extra förmånder)!


Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.